Zemljište sa građevinskom dozvolom i plaćenim doprinosima